Zlepšení stavu pacientů s idiopatickými střevními záněty 

creva

Užívání léčebného konopí u pacientů trpících idiopatickými střevními záněty je na vzestupu. 127 pacientů s touto diagnózou, kteří se léčí konopím, bylo podrobeno pozorovací studii na ústavu gastroenterologie a hepatologie v Me’irově nemocnici v izraelském městě Kfar Saba.

Cílem studie bylo hodnocení dlouhodobého klinického stavu pacientů před zahájením, po měsíci a nejméně po roce léčby.

Po vyšetření krevního obrazu a dalších diagnostických parametrů byli pacienti a jejich blízký rodinný příslušník požádáni o vyplnění dotazníku.

Hodnoceny byly dávky konopí, způsob podání, nežádoucí účinky, užívání dalších léků, příznaky závislosti a jiné. K zlepšení klinického stavu většiny pacientů stačilo 30 gramů konopí měsíčně.

Toto množství odpovídá denní dávce 21 miligramů THC a 170 miligramů CBD. Po roce užívání konopí byl pozorován mírný, ale statisticky významný přírůstek dva kilogramy tělesné hmotnosti. Kromě toho byl zaznamenán značný pokles užívání dalších léků.

Dle vyjádření autorů „nedošlo ani k negativnímu ovlivnění společenského či pracovního postavení pacientů.“

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář