Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner pro každý den.

0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu
Menu
Menu
0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu

Perspektivy využití kanabinoidů v léčbě zvířat

Jaké přesně existují vědecké důkazy, že konopná léčba funguje i u zvířat? Reagují některá zvířata na určité kanabinoidy jinak než lidé? Proč výzkumníci i zvěrolékaři dávají přednost kanabidiolu?

Léčebný potenciál konopí podložený vědeckými důkazy moderního výzkumu si v posledních letech vydobyl své místo v humánní medicíně. Konopí je zde pro definované indikace předepisováno v souladu s platnou legislativou a došlo i k významnému pokroku v používaných lékových formách a způsobech podání (zejména tobolky a vaporizace). 

Není proto žádným překvapením, že ve světle tohoto pozitivního vývoje používání léčebného konopí u lidí vzrůstá zájem o možnosti jeho využití i ve veterinární medicíně, zejména u majitelů takzvaných společenských zvířat (psi, kočky) a koní.

Jinými slovy, pro používání konopí k veterinárním účelům je humánní medicína inspirací a majitelé se začínají ptát třeba i proto, že se konopím sami léčí nebo ho znají.

 

Hlodavci v laboratořích

Informací o účincích konopí nebo spíše jednotlivých kanabinoidů u zvířat je přitom k dispozici velké množství, protože výzkum se provádí na preklinických zvířecích modelech. Nicméně jsou to laboratorní zvířata, primárně myši, potkani, morčata.

U uvedených laboratorních zvířat data existují a ukázalo se, že kanabinoidy mohou mít prospěšné účinky například u některých onemocnění kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, metabolických poruch a analogicky jako u lidí při mírnění bolestí. 

Struktura endokanabinoidního systému je stejná u lidí i u zvířat. Je však zajímavé, že odezva na některé kanabinoidy u zvířat byla jiná než u lidí. Například byla popsána zrychlená srdeční frekvence a zvýšení krevního tlaku po podání THC u člověka, zatímco kardiovaskulární účinky zvířat byly odlišné – rozvinula se bradykardie (zpomalení srdeční frekvence) a pokles tlaku.

U zvířat je zcela jistě výhodou, že testování již probíhalo na některých konkrétních druzích a v některých případech (například morčata nebo potkani) by to mohly být druhy cílové. 

 

Problémy u větších savců

U větších savců jsou však údaje bohužel hodně omezené. Pokud jde o fretky, psy či kočky, informací je k dispozicí mnohem méně. Důvodem je to, že zde jednak hrají velkou roli omezení související s etikou, a jednak jsou tato zvířata pro účely preklinického testování drahá.

Paradoxně se tak publikované články na téma konopí u psů, koček a podobně týkají hlavně intoxikace (typicky pes, který pánovi sežral konopnou sušenku s obsahem THC). 

V současné době brání použití léčebného konopí (ve smyslu sušených květů samičí rostliny) u zvířat stav legislativy, která to neumožňuje. A dalším problematickým faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je přítomnost THC s psychotropními účinky ve většině odrůd. THC přitom může ovlivnit chování zvířete (například jeho motoriku).

 

Výjimka: CBD

Velmi odlišná situace je však v případě možného použití izolovaných kanabinoidů, zejména kanabidiolu (CBD). První seriózní vědecké práce, které se týkají veterinární medicíny v souvislosti s kanabinoidy, se zabývají právě touto látkou. 

Je velmi zajímavé, že ve Spojených státech se v roce 2019 uskutečnil průzkum mezi veterináři, v němž podpořili zavedení produktů s CBD do veterinární medicíny. Podobné výsledky poskytl i průzkum provedený mezi majiteli psů, kteří svým zvířatům podávali komerčně dostupné přípravky s CBD (např. kvůli terapii bolesti a zánětu).

Tito lidé považovali zmíněné produkty za stejně nebo dokonce více účinné ve srovnání s konvenčními medikamenty a vyjádřili zájem je využívat i nadále.

 

Příklady výzkumů

Hlavní dvě domény možného použití CBD pro zvířata jsou léčba bolesti a epilepsie, přičemž většina relevantních studií byla realizována na psech a koních. Níže uvádíme několik příkladů, které lze považovat za velmi seriózní a které zároveň poskytují přesvědčivé důkazy o terapeutickém potenciálu CBD u uvedených druhů zvířat.

Na Cornellově univerzitě ve státě New York proběhl v roce 2018 výzkum, ve kterém američtí badatelé porovnávali účinky CBD s placebem. Psům s osteoartritidou, což je bolestivé onemocnění kloubů, byl po dobu čtyř týdnů podáván každých dvanáct hodin CBD olej nebo placebo. Tato léčba vedla ke snížení bolesti a ke zvýšení aktivity, tedy jednoznačně ke zlepšení kvality života.

V Sunset Animal Hospital v texaském Houstonu byla v roce 2020 provedena studie (rovněž s kontrolou pomocí placeba) na velkých psech s váhou nad 20 kilogramů. Do této studie byli zařazeni psi, kterým veterinář diagnostikoval osteoartritidu nebo kteří vykazovali bolestivé příznaky při vyšetřování kloubů pohmatem a měli zjevně sníženou pohyblivost. V rámci studie dostávali po dobu třiceti dní kanabidiol izolovaný z konopí. Podávání placeba bolest neovlivnilo, podání CBD bolestivé příznaky významně snížilo a účinek přetrvával přinejmenším patnáct dní po ukončení léčby.

Vědci z Coloradské státní univerzity zkoumali v roce 2019 možný vliv CBD jako doplňku ke klasické léčbě epilepsie u psů, u nichž konvenční terapie nepřinášela patřičné výsledky. Kanabidiol byl k existující léčbě podáván ve formě oleje po dobu dvanácti týdnů. Účinek byl opět porovnáván s placebem. Ve skupině psů, kteří navíc dostávali CBD, se projevilo významné snížení četnosti záchvatů. 

 

Případové studie 

Kromě uvedených studií jsou u psů k dispozici informace od veterinářů o možném využití CBD jako vhodného alternativního prostředku k mírnění úzkosti, byť tato svědectví nemají charakter klinických studií.

Můžeme zmínit například případovou studii devítiletého mopse, který od věku dvou let reagoval na přítomnost jiných psů úzkostným a agresivním chováním. Tyto reakce na cizí psy se po opakovaném podání CBD v potravě velmi zlepšily.

U koní byla v roce 2021 zveřejněna případová studie týkající se čtyřleté klisny plemene americký kovbojský kůň, která projevovala bolestivé příznaky v zadní oblasti krku a kohoutku i po pouhém doteku ruky. Za možnou příčinu uvedeného stavu bylo označeno hmyzí bodnutí. Protože obvyklé léčebné přístupy nevedly ke zlepšení, byl použit kanabidiol, o kterém je známo, že má protizánětlivé účinky a je také schopen tlumit bolest.

Po 36 hodinách se stav klisny výrazně zlepšil a zvíře snášelo dotek ruky bez bolestivých reakcí. Po asi 60 dnech byla dávka CBD snížena na polovinu, nicméně toto snížení vyvolalo během jednoho dne návrat klinických příznaků.

Dávka byla tedy upravena na původní úroveň a snižována postupně po dobu dvou měsíců, aniž by se znovu vyskytla nadměrná citlivost. V době vzniku uvedené případové studie byl klisně stále podáván kanabidiol jednou denně a majitel popisoval zlepšení příznaků o 90 procent.

Za pozornost stojí, že ve Spojených státech byl v roce 2020 podán patent na využití CBD ke snížení stresu a úzkosti u koní. Autoři v této patentové přihlášce popisují zklidňující účinky kanabidiolu u sedmi koní různého věku i pohlaví. Došlo u nich k ústupu problematického chování, které bylo dáváno do souvislosti se stresem nebo úzkostí.

 

Volně prodejné a přínosné

Z uvedených příkladů je jasné, že výsledky jsou prozatím omezeny malým počtem zvířat, nicméně představují první pokusy o zdokumentování účinku CBD ve veterinární medicíně na solidním vědeckém základě a jejich závěry jednoznačně ukazují, že léčba s využitím kanabidiolu je přínosná. 

Velkou výhodou je pak to, že přípravky na bázi CBD jsou volně prodejné a mohly by tedy při používání kanabinoidů v léčbě zvířat představovat první krok – přinejmenším jako alternativa k zavedeným léčebným postupům nebo jako jejich doplněk. Což už se vlastně děje, protože v České republice byly nedávno schváleny první veterinární přípravky s obsahem CBD pro psy a koně.

Zdroj: magazin-konopi.cz

O autorovi článku

SWISS CBD POWER – Sme Slovenský distribútor CBD olejov. Kvalita produktu je pre nás veľmi dôležitá, preto sú produkty vyrobené výhradne z kvalitného Švajčiarskeho konope pestovaného v Alpách, bez použitia pesticídov a fungicídov.

V našich olejoch CBD nenájdete umelé dochucovadlá, sladidlá ani potravinové aditíva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalite.

Súvisiace články

Nejčastější dotazy o CBD olejích