Konopný extrakt bohatý na CBD pomáhá autistům

Autizmus

Z pozorovací studie brazilských vědců, které se zúčastnilo 15 pacientů s autismem, vyplynulo, že pro ně může být prospěšný obohacený extrakt z konopí s výraznou převahou CBD nad THC (75:1).

Původně bylo do studie zahrnuto 18 pacientů, ale 3 z nich v důsledku nežádoucích účinků léčbu přerušili do měsíce od jejího zahájení. Z 15 pacientů (10 neepileptických, 5 epileptických), kteří léčbu dodrželi, nedošlo ke zmírnění příznaků autismu pouze u jediného.

Zlepšení v řadě oblastí

Po 6 až 9 měsících léčby většina pacientů vykazovala zlepšení ve vícerých příznacích, které byly hodnoceny (ADHD, poruchy chování, motorické poruchy, snížená autonomie, deficit v komunikaci a sociálním chování, kognitivní deficit, poruchy spánku a záchvaty).

K nejvýraznějšímu zlepšení došlo u záchvatů, ADHD, poruch spánku a deficitu v komunikaci a sociálním chování. Četnost a závažnost nežádoucích účinků byla přitom mírná. Z tohoto pohledu se jeví být léčba autismu konopím velice slibná.

Na druhou stranu ale autoři dodávají, že při zavádění konopí je na místě mimořádná opatrnost vzhledem k případným nežádoucím interakcím s jinými léčivy.

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář