Konopí může tlumit bolest u pacientek s endometriózou

panva

Gynekologové z Nemocnice sv. Josepha ve Phoenixu v Arizoně provedli průzkum užívání konopí a CBD u vzorku pacientek s endometriózou. Oslovených bylo 137 pacientek na klinice a prostřednictvím e-mailu dalších 347 členek asociace zabývající se problémem endometriózy.

Na dotazník na klinice odpovědělo 124 pacientek, z nichž necelá polovina (58) přiznala, že k léčbě užívá konopí.

Rozdíly mezi samotným CBD a konopím

Většina pacientek (44) zhodnotila konopí jako velmi účinné anebo mírně účinné. CBD vyzkoušelo 57 pacientek, z nichž 37 ho označilo rovněž za velmi anebo mírně účinné. 

Z 347 členek asociace oslovených elektronicky odpovědělo 240. Na otázku užití konopí odpověděla kladně třetina (77) z nich. Za velmi anebo mírně účinné ho považovalo 55 respondentek.

Co se týče CBD, užití přiznalo 67 členek asociace, z nichž polovina (34) ho označila za účinné velmi anebo mírně. Obě tázané skupiny se shodly na tom, že v tlumení bolesti je konopí účinné velmi a samotné CBD spíše mírně.

Autoři vyvodili závěr, že „užívání konopí a CBD je mezi pacientkami trpícími endometriózou běžné. Oba způsoby jsou mírně až velmi účinné na tlumení bolestí v pánevní oblasti, přičemž konopí bylo hodnoceno jako o něco účinnější.“

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář