Jak zvýšit biologickou dostupnost CBD

biologicka-vstrebatelnost-CBD

Terapeutický účinek CBD je pozorován zejména u některých neurologických poruch, přičemž mechanismus účinku spočívá v modulaci zánětlivých, oxidativních či signálních drah.

CBD je lipofilní (tedy rozpustné v tucích) a z toho pramení nízké koncentrace v krevní plazmě či mozku po perorálním (ústním) podání. Otevřený časopis PloS One v červnu otiskl výsledky snah australsko-novozélandského týmu o zvýšení biologické dostupnosti tohoto nadějného léku. 

Vědci biodostupnost CBD testovali na myších, které byly rozděleny do tří skupin. První dostávala mikrokapsle tvořené CBD a opouzdřené alginátem, což je polysacharid z mořských řas. Druhá skupina dostávala kromě mikrokapslí ještě tobolky s kyselinou deoxycholovou – tedy žlučovou kyselinou, která v lidském těle emulguje tuky a usnadňuje jejich vstřebávání. Třetí, kontrolní skupině byl lék podán ve formě oleje. 

Následně byly stanoveny hladiny CBD v krevní plazmě a mozcích myší. Myši, kterým byla podávána mikrokapsle CBD i žlučová kyselina, vykazovaly plazmatické koncentrace CBD o 40 procent vyšší v porovnání s těmi, které dostávaly pouze mikrokapsle s CBD, a o 47 procent vyšší než ty, které obdržely CBD formou oleje. Hladiny v mozku byly ve „žlučové“ skupině vyšší o 48, respektive 25 procent v porovnání se skupinou na mikrokapslích a skupinou na oleji. 

Výsledky studie naznačují, že zapouzdření CBD a podání spolu se žlučovou kyselinou může zesílit neuroprotektivní účinky orálně podávaného CBD, což má potenciál zejména v léčbě neurodegenerativních nemocí.

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář