CBD zmírňuje psychické potíže spojené s diabetem 1. typu

cukrovka

Diabetes mellitus 1. typu (cukrovka) je chronické autoimunitní onemocnění, které se vyznačuje sníženou produkcí inzulinu.

Tento hormon umožňuje udržovat správnou hodnotu glykemie, tj. snižuje hladinu cukru (glukózy) v krvi. Pacienti trpící cukrovkou se kromě hyperglykemie potýkají nejen s chronickými důsledky svého onemocnění, ale také se změnami nálad, úzkostnými stavy a depresemi.

Běžně užívaná antidepresiva se vyznačují vedlejšími účinky, z nichž některé mohou být pro diabetiky zcela nevhodné. Jedná se o zvýšený apetit, ovlivnění hodnoty glykemie anebo interakce s léky. Vědci z Brazílie se na základě příznivého farmakologického profilu CBD zaměřili na studium jeho účinků u diabetických krys.

Příznivé „vedlejší“ účinky

CBD pozitivně ovlivnilo chování podobné úzkosti a depresi. Ve vysokých dávkách také významně zvýšilo přírůstek hmotnosti a hladiny inzulinu s následným snížením glykemie.

Na základě těchto poznatků se autoři domnívají, že by se CBD mohlo stát součástí nového terapeutického přístupu při léčbě psychopatologických stavů u diabetických pacientů.

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář