CBD může snižovat tuhost tepen a zlepšit jejich funkci

Tepna

Arteriální rigidita (tuhost tepen) souvisí s procesem stárnutí organismu a postihuje velkou část populace. Britští vědci z lékařské fakulty Nottinghamské univerzity zkoumali vliv opakovaného podání CBD na kardiovaskulární systém. 

Randomizované, placebem kontrolované studie se zúčastnilo 26 zdravých mužů. Jedné polovině z nich bylo po dobu sedmi dní podáváno 600 miligramů CBD denně a druhé placebo.

Ukázalo se, že CBD významně snížilo klidový střední arteriální tlak po jednorázové dávce, nikoli však po opakovaném podání. To naznačuje vybudování tolerance. Naopak v podmínkách zátěže snížení krevního tlaku přetrvávalo. 

Sedm dní užívání CBD vedlo k zvětšení vnitřního průměru krční tepny. U skupiny, které bylo podáváno CBD, došlo také ke snížení ztuhlosti tepen a zlepšení funkce endoteliálních buněk (vnitřní výstelka tepen) v porovnání s prvním dnem studie. 

Autoři závěrem konstatují, že „snížení arteriální tuhosti a zlepšení endoteliální funkce po opakovaném podání CBD jsou zjištění, která dávají důvod pro další výzkum na lidech trpících kardiovaskulárními chorobami.“

Zdroj: magazin-konopi.cz

Napsat komentář